دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • فناوری اطلاعات
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
----------------------------------
img_yw_news
پنجشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۷

کارگاه پژوهش با موضوع آشنایی با جنبه های مختلف پژوهش برگزارشد

کارگاه پژوهش با موضوع آشنایی با جنبه های مختلف پژوهش، با هماهنگی واحد پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوئی پردیس بین الملل، روز چهارشنبه 14 آذر ماه 96 در دانشکده پزشکی برگزار شد. ..

ادامه...
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه